De Big Airbag is terug. En wacht, er is nog meer nieuws! Ontdek het hier ⋙

De Big Airbag is terug. En wacht, er is nog meer nieuws! Ontdek het hier ⋙

Sporttainment Center De Uithof maakt bezwaar tegen mogelijke komst coffeeshop

Coffeeshop PetitieDen Haag, 13 juni 2024 – Het Sporttainment Center De Uithof B.V. heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de relocatie van een coffeeshop naar het gebied De Uithof in Den Haag. In een brief aan de gemeente Den Haag uiten zij haar zorgen over de negatieve gevolgen die de komst van een coffeeshop zal hebben op de omgeving. Eugène de la Croix heeft namens De Uithof zijn ongenoegen geuit in een uitgebreide brief aan de verantwoordelijke instanties. Daarnaast is er een petitie gestart en deze kan getekend worden op: https://geencoffeeshopinuithof.petities.nl/ . De petitie heeft inmiddels al meer dan 1100 handtekeningen verzameld.

Bezorgdheid over Gezinsvriendelijke Omgeving
De Uithof is een belangrijk Sporttainment Center in Den Haag, met meer dan 1,5 miljoen bezoekers per jaar. Het gebied is populair onder gezinnen (met kinderen), jongeren, ouderen en sporters. Het sportcentrum streeft ernaar een veilige en gezinsvriendelijke omgeving te zijn. De komst van een coffeeshop zal leiden tot een toename van overlast en criminaliteit, en het (sportieve) imago van De Uithof schaden.

Wij zetten ons in om zowel jongeren als volwassenen te stimuleren om te sporten, te bewegen en een gezonde levensstijl te volgen,” aldus Eugène de la Croix, directeur De Uithof. “De aanwezigheid van een coffeeshop staat haaks op deze doelstellingen.

Negatieve Gevolgen
In het bezwaarschrift worden verschillende negatieve gevolgen opgesomd:

  • Toename van overlast en criminaliteit: Coffeeshops zullen overlast gevende bezoekers aantrekken, zoals hangjongeren en drugsdealers, wat zal leiden tot meer criminaliteit, geluidsoverlast en zwerfafval.
  • Vermindering van veiligheid: De aanwezigheid van drugs in de directe omgeving zal een risico vormen voor de veiligheid van bezoekers en recreanten.
  • Schade aan het (sportieve) imago van De Uithof: De Uithof staat bekend als een dynamisch en sportief sportcentrum. Een coffeeshop zal dit (sportieve) imago schaden en leiden tot een daling van bezoekers en inkomsten, met mogelijk nieuwe uitdagingen voor het sportcentrum als gevolg.

Verlies van Parkeerplaatsen
Naast de directe gevolgen van de aanwezigheid van een coffeeshop, benadrukt De la Croix ook het eerdere verlies van ruim 250 parkeerplaatsen, welke essentieel zijn voor de omgeving. Deze parkeerplaatsen maken deel uit van eerder gemaakte afspraken en zijn cruciaal voor de toegankelijkheid van het centrum.

Gebrek aan Betrokkenheid
Tevens uit De Uithof zijn onvrede over het gebrek aan betrokkenheid en transparantie in het besluitvormingsproces. “Niemand is bij de planvorming betrokken geweest, en de transparantie die de gemeentelijke politiek predikt, lijkt wederom geëindigd te zijn in achterkamertjespolitiek en gebrekkige communicatie,” schrijft hij.

Oproep tot Heroverweging
Het bezwaarschrift sluit met een oproep aan de verantwoordelijke instanties om de mogelijke relocatie van de coffeeshop te heroverwegen en in plaats daarvan een alternatieve locatie te zoeken waar minder overlast kan ontstaan.

Het volledige bezwaarschrift en de bijbehorende toelichting zijn te vinden in de bijlage onderaan dit nieuwsbericht.

Conclusie
Het Sporttainment Center De Uithof maakt zich sterk tegen de relocatie van de coffeeshop naar De Uithof. Met een uitgebreid bezwaarschrift willen zij de gemeente overtuigen van de ongeschiktheid van deze locatie en de negatieve impact die het zal hebben op het gebied en zijn bezoekers.

Bijlagen:
Bezwaarschrift Sporttainment Center De Uithof en Estraede Vastgoed B.V.
Ons bezwaar in volledigheid > Toelichting: Bezwaar Relocatie Coffeeshop naar De Uithof
– Petitie: https://geencoffeeshopinuithof.petities.nl/