De Big Airbag is terug. En wacht, er is nog meer nieuws! Ontdek het hier ⋙

De Big Airbag is terug. En wacht, er is nog meer nieuws! Ontdek het hier ⋙

Afbeelding

De Uithof 300e ondertekenaar Haags Klimaatpact!

Aanstaande woensdag ondertekent de Uithof op feestelijke wijze als 300e organisatie het Haags Klimaatpact. Dit pact is in 2017 opgesteld door 8 politieke partijen uit de Haagse Raad en inmiddels hebben 13 van de 15 politieke partijen zich actief erachter geschaard. Ook is er veel steun van bedrijven en organisaties uit de stad: onder meer het Gemeentemuseum, ADO Den Haag, Parkpop en de NS gingen De Uithof al voor. Door ondertekening van het Klimaatpact onderschrijven partijen en organisaties de ambitie om van Den Haag een klimaatneutrale stad te maken in 2030 en scharen ze zich achter een heel pakket aan maatregelen gericht op energiebesparing, schoner vervoer en een lagere vleesconsumptie.

Met de handtekening van de Uithof als 300e ondertekenaar behaalt het Haags Klimaatpact een bijzondere mijlpaal. De ondertekening is ook bijzonder omdat De Uithof veel energie gebruikt. Het pand moet immers gekoeld worden om de skihellingen en schaatsbanen mogelijk te maken.

Haags Klimaatpact | De uithof

Dit betekent echter niet dat De Uithof de uitdaging om duurzaam te worden uit de weg gaat. Directeur Eugène de la Croix: “Als De Uithof pakken wij onze verantwoordelijkheid en zijn we al lang met duurzaamheid bezig. Zo hebben we bijvoorbeeld 8150 zonnepanelen op ons dak en maken we gebruik van de restwarmte die van de machinekamer komt: dat is goed voor het klimaat en het levert ons ook nog eens veel geld op.”

Bij de feestelijke 300e ondertekening zullen raadsleden van GroenLinks, D66, PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, NIDA, SP, de Haagse VVD en CDA aanwezig zijn. Fractievoorzitter Arjen Kapteijns (GroenLinks) is zeer verheugd over het bereiken van deze mijlpaal: “Veel uit het Klimaatpact is overgenomen in het coalitieakkoord en dus gemeentelijk beleid geworden, maar het blijft ongelofelijk belangrijk dat zo veel organisaties in de stad de ambities ondersteunen en er zelf mee aan de slag gaan. Alleen samen kunnen we deze uitdaging aan.”

Burgerbeweging Den Haag Fossielvrij heeft vanaf het eerste moment meegewerkt aan het Haags Klimaatpact en de steun uit de stad voor het pact zichtbaar gemaakt. Femke Sleegers: “De effecten van klimaatontwrichting zijn al overal zichtbaar, we hebben geen tijd te verliezen. Gelukkig is er in de stad veel draagvlak voor eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Dat wordt wel bewezen door de 300 organisaties die het Haags Klimaatpact steunen. De Haagse Raad staat sterk met zo’n brede steun uit de stad.”

De feestelijke 300e ondertekening van het Haagse Klimaatpact door de Uithof vindt op woensdag 23 januari om 16.00 plaats in het Haagse stadhuis (op het ‘politieke terras’ op de 4e verdieping). Alle belangstellenden zijn welkom.