De voorpret voor jouw wintersport start bij De Uithof, ga goed voorbereid weg en volg een les of cursus!

De voorpret voor jouw wintersport start bij De Uithof, ga goed voorbereid weg en volg een les of cursus!

Nieuwsbericht Schaatstarieven

Verhoging schaatsbaantarieven

Verhoging schaatstarieven vanaf het nieuwe seizoen

 

Graag informeren wij jullie over de verandering van de tarieven vanaf komend schaatsseizoen. Na de kredietcrisis en de Coronacrisis is er inmiddels sprake van een energiecrisis, met zeer hoog oplopende energiekosten. Voor de schaatsbaan van De Uithof in Den Haag, waren de energiekosten in het tweede deel van het afgelopen seizoen tonnen hoger dan vorig jaar.
Het afgelopen schaatsseizoen is ervoor gekozen om niet tussentijds te verhogen en alle hogere kosten zelf te dragen. Dit was een bewuste keuze: primair gold het uitgangspunt dat de talloze verenigingen, schaatsbonden, sportersgroepen en individuele particulieren niet geconfronteerd konden worden met onverwachte kostenverhogingen van deze omvang. Daarbij was de verwachting dat er sprake was van een tijdelijke situatie, mede op basis van deskundige adviezen. Ook was er de hoop dat de overheid iets zou compenseren voor ons soort bedrijven. Daar is inmiddels jammer genoeg allang geen sprake meer van.

Zonder extra financiële steun is het voor het nieuwe seizoen onvermijdelijk om de prijzen te verhogen naar een kostendekkend niveau. Voor het schaatsseizoen 2022-2023 dat in oktober van start gaat is De Uithof inmiddels in gesprek met de belangrijkste grote gebruikers van de schaatsvoorzieningen, waaronder de KNSB en ijshockeyvereniging Hijs Hokij. Ook worden groepen sporters en deelnemers van de schaatsschool benaderd om de ontwikkelingen tijdig aan te kondigen.

Wij hopen op jullie begrip en verwelkomen jullie graag weer vanaf oktober op onze schaatsbaan!